Amortyzacja

System samodzielnie wylicza i księguje do Księgi Przychodów i Rozchodów co miesiąc odpisy amortyzacyjne. Amortyzację rozpoczyna od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania.

Najpierw jednak należy zaksięgować zakup tego środka bądź ręcznie wprowadzić środek trwały do kartoteki środków trwałych. Zobacz: Zakup środków trwałych

W zakładce Ewidencje » Środki trwałe poprzez kliknięcie na dany środek trwały można zobaczyć jego roczny plan amortyzacji.

Istnieje możliwość samodzielnego decydowania o częstotliwości amortyzacji poprzez złapanie lewym przyciskiem myszy miesięcznego odpisu i przesunięcie go do innego miesiąca.