Rachunki - automatyczne księgowanie

  • Opcję należy odznaczyć w przypadku, gdy wynagrodzenie nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (np. wynagrodzenie małżonka lub osób niepełnoletnich).