Błędy w harmonogramie czasu pracy

Harmonogram czasu pracy ma za zadanie określenie czasu pracy pracownika. Gdy rozkład czasu pracy ujęty został w regulaminie i pracownicy nie mają wątpliwości, co do dnia i godziny świadczenia pracy, nie ma konieczności sporządzania harmonogramu. Natomiast w przypadku, gdy organizacja pracy nie ma charakteru stałego jest on niezbędny. Błędne ustalenie harmonogramu czasu pracy oznacza naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy i jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny.

Najczęstsze błędy popełniane w harmonogramie czasu pracy:

  • brak harmonogramu czasu pracy
  • brak szczegółowej informacji o pracy w niedzielę i święta.

Harmonogram czasu pracy pracownika świadczącego pracę w niedzielę i święta obowiązkowo zawierać musi informacje, który z dni wolnych, jest dniem wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, a który dniem wolnym za pracę w niedzielę lub święto. Odmiennie bowiem rekompensuje się pracę w niedziele, święta oraz dni wolne z tytułu 5-dnioergo tygodnia pracy.

  • nieprawidłowe ustalenie ilości dni pracy w tygodniu 

Podstawową zasadą czasu pracy pracownika jest zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.  Co oznacza, że liczba dni w poszczególnych tygodniach może być zróżnicowana. Należy pamiętać jednak, by w ogólnym rozrachunku okresu rozliczeniowego, przeciętna liczba dni pracy nie przekraczała 5.

Ustalając harmonogram czasu pracy, na uwadze należy mieć zachowanie 35-godzinnego, nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

  • brak harmonogramu na cały okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy jest okresem, w ramach którego pracodawca dokonuje rozliczenia czasu pracy pracowników. Nie jest możliwe, szczególnie w przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych, planowanie harmonogramu na poszczególne jego części. Umożliwiałoby to pracodawcy  obejście przepisów o czasie pracy, a w rezultacie, np. uniknięcie konieczności wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

  • błędne ustalenie liczby godzin pracy w poszczególnych miesiącach

Liczba godzin pracy w poszczególnych miesiącach może się nieznacznie różnić. Ważne jest, by ogólny wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym się zgadzał.  

  • brak zachowania co najmniej 35-godzinnego, nieprzerwanego odpoczynku

Od tej zasady obowiązuje jednak wyjątek w przypadku, gdy okres rozliczeniowy kończy się w środku tygodnia pracy. Odpoczynek, o którym mowa, musi być udzielony w każdym tygodniu pracy, co oznacza 7 kolejnych dni, rozpoczynając od początku okresu rozliczeniowego. Jeżeli więc okres rozliczeniowy kończy się przed upływem 7 dni, to nie mamy w tym przypadku do czynienia z pełnym tygodniem pracy i odpoczynek pracownikowi nie przysługuje.

  • nieprawidłowe modyfikacje harmonogramu

Modyfikacja harmonogramu czasu pracy możliwa jest wyłącznie w szczególnych przypadkach. Są nimi nieprzewidziane okoliczności, takie jak zapewnienie zastępstwa w przypadku  choroby czy urlopu na żądanie innego pracownika.

Zmiany nie są dopuszczalne, gdy mają na celu ograniczenie pracy nadliczbowej, w takim przypadku jest to próba obejścia przepisów o czasie pracy.

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej