Cel tworzenia biznesplanu

Od napisania biznesplanu powinno zaczynać się planowanie założenia własnej firmy, a także strategiczne posunięcia w przedsiębiorstwie już istniejącym. Aby jednak okazał się on skuteczny, przedsiębiorca chociaż od czasu do czasu musi do niego zaglądać.

Dobrze napisany biznesplan to nie tylko narzędzie służące do pozyskania zewnętrznych środków finansowania firmy. Przygotowując go, przyszły przedsiębiorca będzie miał doskonałą okazję do analizy różnych wariantów strategii biznesu. To umożliwi mu sprecyzowanie grupy docelowej, do której zamierza wystosować swoją ofertę. Biznesplan daje także możliwość kontroli nad tym, w jakim stopniu realizowane są jego założenia.

Tworzenie biznesplanu, jak już na początku wspomniano, ma na celu pozyskanie źródeł finansowania. Żadna z instytucji, do której przyszły przedsiębiorca zwróci się po kapitał – czy będzie to bank, inwestor, czy też fundusz unijny – nie będzie zainteresowana inwestycją, jeśli nie zostanie przedstawiony jej biznesplanu. Jest to niezbędny załącznik do wniosków kredytowych, wniosków unijnych czy grantów. Jego posiadanie jest także konieczne przy prowadzeniu negocjacji z potencjalnym inwestorem - będzie on bowiem chciał znać założenia i kondycję firmy. Bank od biznesplanu będzie oczekiwał informacji, czy odzyska swoje środki z odpowiednim procentem. Inwestorzy - czy przedsiębiorstwo ma szansę zwiększyć swoją wartość w tempie, jaki ich interesuje. Z kolei w przypadku funduszy – czy zamierzone przedsięwzięcie ma szansę powodzenia.

Jak więc widać, biznesplan jest, tak naprawdę, narzędziem planowania biznesu. Sporządzając go, przedsiębiorca czy manager analizuje firmę pod kątem finansów, działalności, pozycji na rynku oraz wyznacza strategie rozwoju na najbliższe 3 - 5 lat. Sporządzający plan powinien z dystansu ocenić szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstwa. W ten sposób, modyfikując nieco strategię, można ominąć część trudności. Często bywa tak, że dla małych przedsiębiorstw biznesplan jest pierwszym i jedynym planem strategicznym. Warto więc dołożyć starań, by został rzetelnie sporządzony.

Nakreślając kształt przyszłego przedsiębiorstwa, podczas pisania biznesplanu, będzie można, po pewnym czasie, porównać stopień realizacji postawionych założeń. Umożliwi on skontrolowanie, w jakim kierunki zmierza firma. Będzie także świetnym punktem odniesienia dla dalszych planów strategicznych.