CRM - aktywność użytkowników

  • Użytkownik ma możliwość monitorowania logowania do systemu, wylogowywania oraz dodawania, modyfikowania i usuwania danych takich jak faktury, kontrahenci, dokumenty, osoby, wydatki czy serie faktur.