CRM - dokument zbiorczy

  • Jeden zbiorczy dokument utworzony na podstawie wszystkich zaznaczonych wpisów tabeli. Zwykłe szablony dokumentów tworzą w takiej sytuacji oddzielne dokumenty
  • W tego typu szablonach należy użyć pętli obiektów, która znajduje się w polach z danymi w zakładce inne.