CRM - import CSV

  • Kolumny powinny być oddzielone średnikami
  • Kolejność i ilość kolumn powinna być taka sama jak w tabelce poniżej
  • Pominąć można jednie opcjonalne pola, które znajdują sie na końcu wiersza
  • Importowane dane przechodzą taką samą walidacje (sprawdzanie poprawności), jak dane wysyłane w zwykłym formularzu
  • Wiersze, które nie przejdą walidacji są pomijane
  • Więcej informacji o formacie CSV na stronie Wikipedii