CRM - kontrahent - kontakt

  • Możliwe jest podpinanie kontaktów pod kontrahentów.
  • Kontrahentem jest firma, natomiast kontaktami są konkretne osoby w danej firmie.