CRM - metoda płatności

  • Jeśli pole nie jest ustawione to przy wystawianiu faktury domyślnie wybrana jest ostatnio użyta metoda płatności.
  • W przypadku faktur automatycznych pole metody płatności przy kontrahencie ma wyższy priorytet od ustawień metody płatności przy fakturze automatycznej.