CRM - osoba kontaktowa

  • Osoba kontaktowa z danej firmy. Dane z tego pola będą pojawiać się na kopercie dla danego kontrahenta.