CRM - powiązanie obiektu z kontrahentem

  • Dany dokument księgowy, faktura, wpis w rejestrze czy KPiR, jest powiązany z kontrahentem jeśli nazwa lub dane kontrahenta (np. w tabeli faktur) są podświetlone na niebiesko (są odsyłaczem do szczegółów kontrahenta).
  • Dokument można powiązać z kontrahentem podczas dodawania/modyfikowania dokumentu, wybierając kontrahenta z katalogu.