CRM - rachunek

  • Rachunek który będzie się pojawiał na fakturach w danych sprzedawcy dla tego kontrahenta.
  • Wybór tego pola ma znaczenie gdy Państwa firma posiada kilka rachunków dla różnych grup kontrahentów (np. oddzielny rachunek dla kontrahentów zagranicznych).