CRM - rzetelność kontrahentów

  • Nierzetelne firmy to takie, dla których istnieją przeterminowane, nieopłacone faktury sprzedażowe.