CRM - zapisywanie do dokumentów

  • Wygenerowany plik pdf zostanie dołączony do dokumentów kontrahenta tylko w przypadku, gdy będzie się generować plik bezpośrednio dla kontrahenta lub dla wpisu powiązanego z kontrahentem (np. dla faktury).