Czas trwania sesji

Czas trwania sesji mówi o tym, ile czasu użytkownik będzie jeszcze zalogowany od momentu wykonania ostatniej akcji. Jeśli użytkownik nie wykonał żadnych operacji, to po upływie ustalonego czasu w celach bezpieczeństwa zostanie wylogowany z systemu.


  • Format zapisu: HH:MM.
  • Czas trwania sesji nie może być krótszy niż 1 minuta i dłuższy niż 24 godziny.