Deklaracja Vat

Deklarację Vat należy złożyć i opłacić  w urzędzie skarbowym właściwym wg miejsca prowadzenia działalności w terminie do 25-ego dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie.

Przy generowaniu deklaracji Vat pojawia się okno dialogowe, w którym należy uzupełnić rozliczany okres, cel złożenia deklaracji, przeniesienie oraz datę wypełnienia.

Użytkownik, który zmienił program z innego na wfirmę, w pozycji Przeniesienie wpisuje nadwyżkę podatku Vat z poprzedniej deklaracji. Przy kolejnym sporządzaniu deklaracji nadwyżka z bieżącego miesiąca zostanie przeniesiona automatycznie na miesiąc następny. Osoby rozliczające się po raz pierwszy wpisują zero.

Zaznaczając opcję tak, przy którymś z wniosków pojawia się kolejne okno dialogowe.

Należy tu uzupełnić informację dotyczące zwrotu podatku, a wygenerowany w ten sposób dokument będzie załącznikiem do deklaracji Vat.

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej