Deklaracja Vat

Deklarację Vat należy złożyć i opłacić  w urzędzie skarbowym właściwym wg miejsca prowadzenia działalności w terminie do 25-ego dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie.

Przy generowaniu deklaracji Vat pojawia się okno dialogowe, w którym należy uzupełnić rozliczany okres, cel złożenia deklaracji, przeniesienie oraz datę wypełnienia.

Użytkownik, który zmienił program z innego na wfirmę, w pozycji Przeniesienie wpisuje nadwyżkę podatku Vat z poprzedniej deklaracji. Przy kolejnym sporządzaniu deklaracji nadwyżka z bieżącego miesiąca zostanie przeniesiona automatycznie na miesiąc następny. Osoby rozliczające się po raz pierwszy wpisują zero.

Zaznaczając opcję tak, przy którymś z wniosków pojawia się kolejne okno dialogowe.

Należy tu uzupełnić informację dotyczące zwrotu podatku, a wygenerowany w ten sposób dokument będzie załącznikiem do deklaracji Vat.