Deklaracja ZUS

Generowanie deklaracji Zus dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników.

W przypadku jednoosobowego przedsiębiorcy przy pierwszym generowaniu deklaracji do Zusu program zapyta o dane płatnika składek, identyfikator ubezpieczonego, schemat rozliczania oraz nieobowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.

Identyfikator ubezpieczonego należy uzupełnić zgodnie z tym co znajduje się na deklaracji zgłoszeniowej do Zusu. Wybierając schemat rozliczania oraz opcję nieobowiązkowego ubezpieczenia chorobowego należy kierować się informacjami jakie udostępnione są w programie. Raz wypełnione dane będą automatycznie pojawiały się przy sporządzaniu kolejnych deklaracji.


W przypadku generowania deklaracji dla każdego ze wspólników, należy podać okres, za który deklaracja ma być tworzona oraz datę wypełnienia. Pozostałe dane potrzebne do deklaracji zostaną uzupełnione w oparciu o informacje o wspólnikach z panelu Ustawienia » Dane firmy.

Generowanie deklaracji Zus dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników

Przed wygenerowaniem Deklaracji ZUS za dany miesiąc należy sporządzić listę płac za ten miesiąc. W przypadku gdy dane pracownika nie będą kompletne program wskaże, które pozycje należy uzupełnić.

 

Raz wypełnione dane będą automatycznie pojawiały się przy sporządzaniu kolejnych deklaracji. Dane pracowników można również uzupełnić w panelu Kadry » Pracownicy.
Po zapisaniu oraz przygotowaniu wygenerowanej deklaracji do druku pojawi się wypełniony formularz DRA oraz RCA.