Deklaracje - data wpłaty podatków

  • W przypadku przekroczenia terminu płatności do należnej kwoty naliczone zostaną odsetki podatkowe