Deklaracje - podpisywanie deklaracji w 2018 roku

Przy podpisywaniu deklaracji w 2018 roku należy wprowadzić kwotę przychodu z 2016. Kwotę tą można znaleźć w deklaracji rocznej podatku dochodowego za 2016 rok składanej w zeszłym roku. Podana wartość jest ogólną kwotą przychodu, nie są to tylko przychody z działalności. W przypadku błędnej wartości system e-deklaracje.gov.pl nie przyjmie deklaracji. Będzie ona traktowana jako niezłożona.

Poniżej znajduje się lista deklaracji wraz z informacją w którym polu należy szukać kwoty przychodu. Proszę sprawdzić jaki rodzaj deklaracji był składany za 2016 rok oraz odnaleźć kwotę przychodu na podstawie opisu.

Deklaracja Numer pozycji w formularzu
PIT-36 Pozycja 90 lub pozycja 141 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2016 występuje jako małżonek.
PIT-36L Pozycja 13 lub pozycja 18.
PIT-28 Pozycja 45.
PIT-37 Pozycja 64 albo pozycja 95 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2016 występuje jako małżonek.
PIT-38 Pozycja 24.
PIT-39 Pozycja 20.
PIT-40 Pozycja 57.
Brak deklaracji W przypadku braku deklaracji za 2016 rok należy wprowadzić kwotę 0.