Deklaracje - zaliczka na podatek - dochody z innej działalności

  • W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych działalności, przykładowo z indywidualnej działalności oraz dodatkowo ze spółki cywilnej przedsiębiorca powinien wyliczyć jedną wspólną zaliczkę na podatek.
  • Przy liczeniu zaliczki należy wprowadzić dochód (jeśli jest strata kwotę straty z minusem) od początku roku z innej działalności oraz składki w polu pozostałe składki (składki zdrowotne nie odlicza się w całości, tylko 7,75% podstawy składki).
  • Przy składaniu zeznania rocznego, konieczne będzie dodatkowo uzupełnienie załącznika PIT/B o przychody i koszty z dodatkowej działalności.
  • W przypadku wprowadzania kwot z tytułu prywatnego najmu należy zwrócić uwagę na to, czy jest dochód. W przypadku straty należy wpisać 0 zł. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym nie jest możliwe rozliczenie straty z prywatnego najmu z dochodami z działalności gospodarczej. Strata z najmu za dany rok podatkowy może być rozliczona z dochodami następnych lat podatkowych (5 kolejnych lat), ale tylko uzyskanymi z tytułu najmu.

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej