Deklaracje - zaliczka na podatek - dochody z innej działalności

  • W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych działalności, przykładowo z indywidualnej działalności oraz dodatkowo ze spółki cywilnej przedsiębiorca powinien wyliczyć jedną wspólną zaliczkę na podatek.
  • Przy liczeniu zaliczki należy wprowadzić dochód (jeśli jest strata kwotę straty z minusem) od początku roku z innej działalności oraz składki w polu pozostałe składki (składki zdrowotne nie odlicza się w całości, tylko 7,75% podstawy składki).
  • Przy składaniu zeznania rocznego, konieczne będzie dodatkowo uzupełnienie załącznika PIT/B o przychody i koszty z dodatkowej działalności.
  • W przypadku wprowadzania kwot z tytułu prywatnego najmu należy zwrócić uwagę na to, czy jest dochód. W przypadku straty należy wpisać 0 zł. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym nie jest możliwe rozliczenie straty z prywatnego najmu z dochodami z działalności gospodarczej. Strata z najmu za dany rok podatkowy może być rozliczona z dochodami następnych lat podatkowych (5 kolejnych lat), ale tylko uzyskanymi z tytułu najmu.