Deklaracje - zaliczka na podatek - zastosowanie różnicy remanentowej

  • Przy wyliczaniu zaliczki zostanie uwzględniona różnica remanentowa.
  • W przypadku gdy remanent dokonywany jest na koniec miesiąca i procedura ta została zgłoszona w urzędzie skarbowym przedsiębiorca jest zobowiązany uwzględnić różnicę remanentową podczas wyliczania okresowej zaliczki na podatek dochodowy.