Deklaracje - składka na społeczne przy zaliczce

  • Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma prawo odliczyć od dochodu zapłaconą składkę na swoje ubezpieczenie społeczne.
  • Składkę odlicza się w miesiącu (kwartale w przypadku kwartalnego rozliczenia podatku dochodowego), w którym została zapłacona. Przykładowo składka za grudzień 2013 roku zapłacona w styczniu 2014 roku będzie odliczona w zaliczce za styczeń 2014 roku płatnej w terminie do 20 lutego 2014 roku.
  • System automatycznie uwzględnia składki na podstawie dat rozliczeń deklaracji DRA.
  • Możliwe jest odliczenie składek z deklaracji wygenerowanych poza systemem. Służy do tego pole pozostałe składki. W większości przypadków pole to pozostanie puste.