Deklaracje - ZUS ZUA - dobrowolne ubezpieczenie emerytalne

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe występują:

  • w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń (kiedy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów - z jednego z tych tytułów ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych – dobrowolny)
  • kiedy dana osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym z żadnego tytułu, a przepisy dają jej możliwość przystąpienia do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Co zrobić w sytuacji, gdy pracodawca nie przekazał nam PIT-11?
Pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi deklarację o jego rocznych przychodach za poprzedni rok w określonym terminie. Co jednak w sytuacji, gdy przełożony nie dostarczy zeznania PIT-11? Dowiedz się więcej, czytając artykuł.
Czytaj dalej
Koszty aplikacji radcowskiej a koszty firmowe
Przedsiębiorcy przez rozpoczęciem działalności prawniczej muszą ponieść koszty związane z aplikacją umożliwiającą im wykonywanie zawodu. Przeczytaj i sprawdź, czy koszty aplikacji radcowskiej mogą stanowić koszty uzyskania przychodu!
Czytaj dalej
Korespondencja z urzędem skarbowym
Kiedy pismo z urzędu skarbowego zostaje uznane za doręczone, pomimo braku odbioru przez adresata? Czy możliwa jest elektroniczna korespondencja z urzędem? Co powinno zawierać pismo do urzędu? Sprawdź, z ilu etapów składa się korespondencja z urzędem!
Czytaj dalej