Deklaracje - ZUS ZUA - dobrowolne ubezpieczenie emerytalne

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe występują:

  • w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń (kiedy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów - z jednego z tych tytułów ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych – dobrowolny)
  • kiedy dana osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym z żadnego tytułu, a przepisy dają jej możliwość przystąpienia do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Zaliczki na kasie fiskalnej
Czy przedsiębiorcy dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mają obowiązek nabicia otrzymanej zaliczki na kasie fiskalnej? Przeczytaj i dowiedz się więcej! Nasz ekspert odpowiada na pytanie czytelnika.
Czytaj dalej
Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych
Jeżeli udostępnia się pracownikowi samochód służbowy w celach prywatnych, konieczne jest opodatkowanie tej czynności. Jak poprawnie to opodatkować? Dowiedz się również, jak rozliczany jest koszt paliwa do samochodu służbowego używanego prywatnie!
Czytaj dalej
Likwidacja działalności w okresie zawieszenia a ZUS
Likwidacja działalności gospodarczej pociąga za sobą obowiązek wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS. Co jednak w sytuacji, gdy w momencie likwidacji działalność była zawieszona? Czy konieczne jest wyrejestrowanie na druku ZUS ZWUA? Przeczytaj!
Czytaj dalej