Deklaracje - ZUS ZUA - dobrowolne ubezpieczenie emerytalne

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe występują:

  • w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń (kiedy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów - z jednego z tych tytułów ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych – dobrowolny)
  • kiedy dana osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym z żadnego tytułu, a przepisy dają jej możliwość przystąpienia do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Formularz CEIDG-1 z omówieniem - aktualizacja danych
Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić zmianę danych dotyczących firmy poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1. Sprawdź, jak zgłosić aktualizację danych i prawidłowo wypełnić formularz CEIDG-1!
Czytaj dalej
Formularz CEIDG-1 z omówieniem - zawieszenie działalności
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zawiesić działalność na pewien okres. W tym celu powinien wypełnić formularz CEIDG-1. Przeczytaj, jak w takiej sytuacji prawidłowo wypełnić CEIDG-1!
Czytaj dalej
Pozew przeciwko ubezpieczycielowi - wzór z omówieniem
W wyniku wypadku komunikacyjnego poszkodowany ma prawo do odszkodowania z tytułu wyrządzonych szkód osobowych. Z pozwem można wystąpić bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi pojazdu. Dowiedz się więcej, czytając nasz artykuł!
Czytaj dalej