Deklaracje - ZUSDRA - częściowe składki ZUS

  • Częściowa składka ZUS występuje, gdy przedsiębiorca zaczyna lub kończy działalność w trakcie miesiąca lub w przypadku pracy na etat w trakcie miesiąca.
  • Częściowe składki liczy się obniżając proporcjonalnie (ilość dni działalności / ilość dni w miesiącu) podstawy na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.
  • Składka zdrowotna jest zawsze płacona w całości.
  • Opcji nie należy łączyć z zasiłkami wprowadzonymi w systemie - zasiłki również obniżają podstawę składek społecznych i Funduszu Pracy.
  • W przypadku indywidualnie określonej podstawy składek społecznych opcja jest ignorowana.