Deklaracje - ZUSDRA - rozliczanie deklaracji - seria numeracji

  • Jeśli zajdzie potrzeba system automatycznie wystawi odpowiednie dowody wewnętrzne powiązane z danym rozliczeniem. Dowody będą miały numerację z wybranej serii.