Deklaracje - ZUSDRA - schematy

  • zwykły - schemat wliczający składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne i fundusz pracy.
  • 2 letnia ulga dla nowych firm - obniżone składki ubezpieczenia społecznego.
  • tylko zdrowotne - schemat dla osób, które są zatrudnione na etat i dodatkowo prowadzą działalność gospodarczą. Osoby takie maja obowiązek opłacania tylko ubezpieczenia zdrowotnego.
  • tylko zdrowotne - 6 miesięczna ulga na start - różnica w stosunku do poprzedniego schematu polega na tym, że osoby prowadzące działalność gospodarczą z ulgą na start są zarejestrowane w ZUS z kodem 0540.
  • tylko zdrowotne - 2 letnia ulga dla nowych firm - różnica w stosunku do poprzedniego schematu polega na tym, że osoby prowadzące działalność gospodarczą z ulgą dla nowych firm są zarejestrowane w ZUS z kodem 0570.
  • brak składek - schemat dla osób, które nie muszą odprowadzać składek ZUS w Polsce, gdyż są ubezpieczone poza granicą naszego kraju.