Deklaracje - ZUSDRA - schematy

  • zwykły - schemat wliczający składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy. Składki społeczne opłacane są od podstawy stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Właściwym kodem tytułu ubezpieczenie jest tu 05 10 lub 05 12 (jeśli przysługuje prawo do renty z tyt. niezdolności do pracy).
  • 2 letnia ulga dla nowych firm - obniżone składki ubezpieczenia społecznego naliczane od podstawy stanowiącej 30% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Właściwym kodem będzie tu 05 70 lub 05 72 (jeśli przysługuje prawo do renty z tyt. niezdolności do pracy).
  • Składki od przychodu - schemat wliczający składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne i fundusz pracy od podstawy ustalonej na podstawie przychodu z poprzedniego roku. Z uprawnienia można korzystać przez 36 miesięcy. Kod ubezpieczenia to 05 90 lub 05 92 (jeśli przysługuje prawo do renty z tyt. niezdolności do pracy).
  • tylko zdrowotne - schemat dla osób, które np. są zatrudnione na etat i dodatkowo prowadzą działalność gospodarczą. Osoby takie mają obowiązek opłacania tylko ubezpieczenia zdrowotnego, nie przysługuje im żadna z preferencji. Właściwy kod to 05 10 lub 05 12 (jeśli przysługuje prawo do renty z tyt. niezdolności do pracy)
  • tylko zdrowotne - 6 miesięczna ulga na start - różnica w stosunku do poprzedniego schematu polega na tym, że osoby prowadzące działalność gospodarczą z ulgą na start są zarejestrowane w ZUS z kodem 05 40.
  • tylko zdrowotne - 2 letnia ulga dla nowych firm - różnica w stosunku do poprzedniego schematu polega na tym, że osoby prowadzące działalność gospodarczą z ulgą dla nowych firm są zarejestrowane w ZUS z kodem 05 70 lub 05 72 (jeśli przysługuje prawo do renty z tyt. niezdolności do pracy).
  • tylko zdrowotne - składki od przychodu - różnica w stosunku do poprzedniego schematu polega na tym, że osoby prowadzące działalność gospodarczą z ulgą na start są zarejestrowane w ZUS z kodem 05 90 lub 05 92 (jeśli przysługuje prawo do renty z tyt. niezdolności do pracy).
  • brak składek - schemat dla osób, które nie muszą odprowadzać składek ZUS w Polsce, gdyż są ubezpieczone poza granicą naszego kraju.