Deklaracje - ZUS DRA - schematy składek - osoba współpracująca

  • zwykły - schemat wliczający składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne i fundusz pracy.
  • tylko ubezp. zdrowotne - schemat dla osób, które są zatrudnione na etat w innej firmie i dodatkowo są osobami współpracującymi.