Deklaracje - ZUSDRA - ubezpieczenie chorobowe

  • Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby prowadzące działalność gospodarczą.
  • Należy pamiętać by opłacać ubezpieczenie w terminie, ponieważ każde spóźnienie skutkuje utratą ubezpieczenia od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie.