Deklaracje - ZUS DRA - zwolnienie ze składki zdrowotnej

  • Jeżeli przedsiębiorca spełnia wymagania do zwolnienia z opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, wówczas na deklaracji ZUS zostanie wykazana podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, jednak składki do zapłaty na to ubezpieczenie nie zostaną naliczone.