Deklaracje - ZUS DRA - zwolnienie ze składki zdrowotnej - osoba współpracująca

  • Jeżeli osoba współpracująca spełnia wymagania do zwolnienia z opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, wówczas na deklaracji ZUS zostanie wykazana podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, jednak składki do zapłaty na to ubezpieczenie nie zostaną naliczone.