Dodawanie notatki

rys.1

Narzędzie to umożliwia dodawania notatek do interesujących użytkownika wierszy.

rys.2

Wpisana w okno dialogowe notatka (rys.2) będzie pojawiała się w zaznaczonym wcześniej wierszu, po kliknięciu na czerwony trójkącik w przedostniej kolumnie tabeli (rys.3,4)

rys.3

rys.4

Zapisane w ten sposób notatki można modyfokować i usuwać (rys.5)

rys.5