Dokumenty

Tutaj pojawiają się dokumenty automatycznie wygenerowane przez program w wyniku księgowania wyjątkowych zdarzeń, takich jak:
- wydatki bezrachunkowe, do których należy stworzyć dowód wewnętrzny (rys.1)

rys.1

-Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów czy  Import usług, przy którym obowiązkowe jest wystawienie faktury wewnętrznej (rys.2)

rys.2

-likwidacja środków trwałych lub wyposażenia, w wyniku której generowany jest protokół likwidacyjny (rys.3)

rys.3

Zobacz: Praca z tabelami