E-faktura VAT

Podatnicy, zgodnie z przepisami podatkowymi, mają obowiązek prawidłowo dokumentować wszystkie transakcje. Jednym z dokumentów, jaki przewidział ustawodawca w tym celu, jest faktura VAT. Najczęściej występuje ona w formie papierowej, jednak ustawa o VAT przewiduje również możliwość sporządzania faktur i przesyłania ich w formie elektronicznej, e-faktura.
Faktura elektroniczna nie różni się od tradycyjnych faktur zawartością, różnice występują w sposobie przechowywania ich przez nabywcę, jak i wystawiającego oraz w sposobie dostarczania ich do odbiorcy.

Dodatkowo, e-faktury, tak jak faktury tradycyjne w formie papierowej, mogą być wystawiane tylko przez zarejestrowanych czynnych podatników VAT, dokumentując wykonanie czynności podlegających opodatkowaniu.
Ustawodawca narzucił podatnikom chcącym posługiwać się fakturami elektronicznymi między innymi
a)    Posiadanie akceptacji na wystawianie w tej formie faktury przez jej odbiorcę
b)     Uwierzytelnienie autentyczności i pochodzenia faktury bezpiecznym podpisem elektronicznym

E-faktury powinny być przechowywane przez wystawcę i odbiorcę na terytorium Polski, w formie elektronicznej oraz w formacie, w którym zostały przesłane.