Eksport faktur do programów księgowych

Na prośbę naszych użytkowników uruchomilismy eksport wystawionych faktur do zewnętrznych programów księgowych. Na początek w nowej zakładce Ustawienia > Faktury > Eksport umożliwiliśmy zapisanie pliku z fakturami dla programów Insert (Subiekt, Rachmistrz) oraz dla programu Ala firmy Stream Soft.


Wystawianie faktur w naszym programie