Eksport widocznej części tabelki

rys.1

Narzędzie to daje możliwość przenoszenia danych z tabeli do Excela. Zakres danych jest ograniczony do tych widocznych na monitorze. Aby dostosować widoczną część tabelki do swoich potrzeb należy skorzystać z narzędzi poruszania się po tabeli oraz filtrowania danych.