Ewidencje - KPiR - koszty BR

  • Kolumna 16 (Koszty BR) jest przeznaczona do wpisywania kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym. Wartość tych kosztów nie jest odliczana od podstawy opodatkowania (jeżeli dane wydatki stanowią koszty podatkowe, to należy je dodatkowo ująć w odrębnej kolumnie zgodnie z ich kwalifikacją).