Ewidencje - Rejestr VAT - Środek trwały

  • Opcję należy zaznaczyć gdy wydatek związany jest z nabyciem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.