Ewidencje - stany liczników - zdarzenie

  • Koniec miesiąca - przy prowadzeniu kilometrówki dla celów odliczania 100% VAT i ujmowania 100% wydatków eksploatacyjnych w kosztach, przedsiębiorca jest zobowiązany na koniec każdego miesiąca dokonać odczytu stanu licznika
  • Początek wykorzystania pojazdu wyłącznie do działalności - oznacza wybór 100% odliczania VAT i ujmowania w kosztach 100% wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem, prowadzenie kilometrówki (Wydatki » Kilometrówka » Dodaj wpis) oraz konieczność zgłoszenia pojazdu w urzędzie na VAT-26 (tylko dla celów VAT)
  • Koniec wykorzystania pojazdu wyłącznie do działalności - oznacza przejście ze 100% odliczania VAT na 50% oraz ze 100% ujmowania w kosztach na 75% wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem, zakończenie obowiązku prowadzenia kilometrówki oraz konieczność złożenia aktualizacji VAT-26 najpóźniej na dzień przed zmianą wykorzystania (tylko dla celów VAT)