Ewidencje - stany liczników - zdarzenie

  • Koniec okresu rozliczeniowego VAT - zgodnie z ustawą o VAT podatnik zobowiązany jest na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc/kwartał) dokonać odczytu stanu licznika
  • Początek wykorzystania pojazdu wyłącznie do działalności - oznacza wybór 100% odliczania VAT od wszystkich wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem, konieczność zgłoszenia pojazdu w urzędzie oraz prowadzenia kilometrówki (Wydatki » Kilometrówka » Dodaj wpis)
  • Koniec wykorzystania pojazdu wyłącznie do działalności - oznacza przejście ze 100% odliczania VAT na 50% od wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem (w przypadku motocykli i samochodów osobowych do dnia 30 czerwca 2015 VAT od paliwa nie będzie odliczany), konieczność złożenia aktualizacji VAT-26 najpóźniej na dzień przed zmianą wykorzystania oraz zakończenie obowiązku prowadzenia kilometrówki VAT