Faktura VAT zaliczkowa

Ustawodawca określił, w art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, zasadę opodatkowania różnego rodzaju zaliczek otrzymywanych przez podatników na poczet dostaw towarów lub wykonania usługi.  Na mocy tego przepisu, moment powstania obowiązku podatkowego powstaje w chwili otrzymania każdej zaliczki po stronie podatnika, który zaliczkę tę otrzymał. Fakt otrzymania zaliczki przez podatnika nie tylko ma wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego, ale też na termin, w jakim należy wystawić fakturę VAT. Fakt otrzymania zaliczki powinien zostać potwierdzony wystawioną fakturą VAT, nie później niż dnia siódmego od momentu, w którym należność częściowa wpłynęła od nabywcy.

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej