Faktura wystawiona przez nieistniejącego podatnika, a odliczenie VAT

Ustawodawca  jednoznacznie określił ramy kiedy i w jakim zakresie podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT, ograniczając je  m.in. w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT. W artykule tym czytamy , że faktura VAT wystawiona przez podmiot nie będący zarejestrowanym podatnikiem nie upoważnia do odliczenia wykazanego w niej podatku.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy zdarzenie gospodarcze miało miejsce i w związku z czym została wystawiona faktura VAT, podmiot niebędący zarejestrowanym podatnikiem, ma obowiązek odprowadzenia VAT do urzędu skarbowego. Zobowiązuje do tego art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.