Faktury - automatyczna wysyłka

  • Jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, dokument zostanie wstawiony do kolejki wysyłki.
  • Wysyłka obejmuje tylko te dokumenty, które nie zostały wysłane wcześniej ręcznie.