Faktury - f. automatyczna

  • Faktura automatyczna jest szablonem, na podstawie którego nasz system będzie wystawiał faktury VAT.
  • Mechanizm ten najlepiej sprawdza się w przypadku abonamentów, czynszów itp. gdzie co jakiś czas trzeba wystawiać taką samą fakturę.
  • Faktury będą wystawiane w określony przez użytkownika dzień miesiąca, w określonym odstępie czasu (np. co miesiąc, raz w roku itp.)
  • W fakturze automatycznej można określić kontrahentów (jednego lub wielu) dla których będą wystawiane faktury VAT.
  • Faktury będą wystawiane o 1 w nocy wybranego dnia, kiedy nasz system jest najmniej obciążony.
  • Pierwsze faktury zostaną wystawione w miesiącu, w którym faktura automatyczna została wprowadzona do systemu. Wyjątkiem jest sytuacja gdy minął już dzień miesiąca, w którym powinny zostać wystawione faktury.
  • W pozycjach faktury automatycznej można używać znaczników (rok, miesiąc, ...)
  • Można ręcznie wywołać wystawienie faktur, nie wpływa to jednak na harmonogram automatycznego wystawiania faktur.