Faktury - brak daty sprzedaży

  1. Opcję brak należy zaznaczyć w sytuacji, gdy faktura wystawiana jest przed sprzedażą:
    • dostawa towarów nie została dokonana,
    • usługa nie została wykonana.

    Po wystawieniu faktury, sprzedaż należy rozliczyć poprzez akcję “Rozlicz dostawę” w terminie faktycznego dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi.

  2. Faktura może zostać wystawiona najwcześniej 30 dni przed faktyczną datą sprzedaży.