Faktury - druczek przelewu

  • Druczek przelewu jest generowany tylko dla faktur z metodą płatności "przelew" w walucie PLN.