Faktury - drukowanie powiązanych dokumentów kasowych

  • W przypadku gdy istnieją powiązane dokumenty kasowe KP/KW zostaną one dołączone do wydruku