Faktury - eksport do optimy - identyfikator księgowości

Identyfikator bazy księgowej określony w konfiguracji Comarch OPTIMA.


Jeśli nie wiesz, jaki jest twój identyfikator księgowości:

  • Otwórz panel konfiguracji systemu Comarch OPTIMA (System >> Konfiguracja, lub skrót klawiszowy CTRL+F9)
  • Przejdź do Firma >> Ogólne >> Praca rozproszona
  • Z czterech dostępnych opcji w górnym panelu wybierz "księgowość" - pojawi się pole z twoim identyfikatorem księgowości (jeśli jest puste, wypełnij je dowolnym ciągiem znaków)
  • Zapisz zmiany i zamknij okno konfiguracji systemu