Faktury - eksport do optimy - jak zaimportować dane

W celu zaimportowania danych do programu Comarch OPT!MA:

  • Otwórz okno importu danych (Narzędzia >> Praca Rozproszona BR / Dział sprzedaży >> Import)
  • Na wyświetlonej liście dostępnych opcji zaznacz: Rejestr sprzedaży VAT, Kontrahenci, Waluty

    Uwaga! Jeśli na wyświetlonej liście nie ma którejś z wymienionych opcji, należy najpierw w konfiguracji systemu zmienić tryb pracy rozproszonej na "księgowość" - patrz tutaj
  • W rubryce "Nazwa pliku" wprowadź ścieżkę do pliku wygenerowanego za pomocą narzędzia eksportu wFirma.pl
  • Wciśnij przycisk "Uruchom import"