Faktury - faktura anulowana

  • Fakturę można anulować, gdy nie została jeszcze wprowadzona do obrotu prawnego. W innych wypadkach należy wystawić fakturę korygującą. Typowym przykładem, kiedy można anulować fakturę jest wysłanie kontrahentowi przesyłki za pobraniem. W przypadku, gdy kontrahent nie odbierze przesyłki i faktury, można taki dokument anulować.
  • Anulowaną fakturę należy przechowywać w dokumentacji w dwóch egzemplarzach (przeznaczonym dla klienta oraz przeznaczonym dla sprzedawcy) z odpowiednią ręczną adnotacją, że została unieważniona.
  • Anulowana faktura nie jest nigdzie księgowana, nie ma również skutków w magazynie, analizach i podsumowaniach.