Faktury - groszowe różnice w podsumowaniu

Groszowe różnice między sumą wartości brutto a łączną kwotą podatku nie są błędem. Spowodowane są tym, że podatek przy cenie netto jest liczony od sumy sprzedaży netto, a wartość brutto pozycji od wartości netto cząstkowej. Przykładowo:
1) cena netto = 0,02, wartość brutto = 0,02
2) cena netto = 0,02, wartość brutto = 0,02

Suma wartości brutto pozycji 0,04
Razem = suma wartości netto * 1,23 = 0,04 * 1,23 = 0,05

W przypadku potrzeby osiągnięcia konkretnej wartości brutto faktury należy korzystać z cen brutto. (rodzaj ceny można określić w liście rozwijanej w nagłówku pozycji faktury)

Podstawa prawna: Ustawa o podatku od towarów i usług, Art. 106e pkt 1.