Faktury - katalog produktów

Produkty można dodawać, modyfikować i usuwać:

  • przy wyłączonym magazynie w zakładce Przychody » Produkty
  • przy włączonym magazynie w zakładce Magazyn